Rejestry, ewidencje, archiwa
Dodane przez administrator dnia Wrzesień 02 2008 12:34:51
W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nisku prowadzone są następujące ewidencje:

1/ decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego, wydawanych i przyjmowanych przez Starostę Niżańskiego,

2/ rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

Dane zawarte w rejestrach i archiwum są udostępniane "na wniosek", w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.